Vårt arbeid

Rettferdig kaffe

Konfiansa ønsker å produsere, eksportere og selge kaffe så rettferdig som mulig. Vi har et mål om at minst en tredjedel av hva du betaler for kaffen skal gå tilbake til bonden, den mest marginaliserte aktøren i verdikjeden.

Et prosjekt fra 2022 med fokus på resiliens mot flom og naturkatastrofer.

Fra studentorganisasjon til kaffeprodusent

Konfiansa har bakgrunn i studentorganisasjonen Kria dalan, som i flere år har jobbet med sosiale prosjekter i Øst-Timor. Disse prosjektene har i hovedsak fokusert på rurale utviklingsspørsmål.

Med én fot i Øst-Timor og én i Norge har vi gode forutsetninger for å minske avstanden mellom produsenter i et av verdens fattigste kaffeproduserende land og konsumenter i et av verdens rikeste (og mest kaffedrikkende) land.

I dag er Konfiansa en ideell organisasjon med ansatte i Øst-Timor og frivillige Norge.

Vår visjon

Konfiansa ønsker å gi bønder i Øst-Timor bedre
levevilkår gjennom rettferdig handel.

Intervju med et kooperativ i Sacoco, Ermera 2022.

Lokal forankring og tilstedeværelse

Produksjon og prosjekter skal være forankret i lokalsamfunnet, basert på lokale premisser, og utformet i samarbeidet med lokale interessenter.

Konfiansa er først og fremst basert i Øst-Timor, hvor organisasjonen har tre timoresiske ansatte. Dette gjør at avstanden mellom lokale aktiviteter og Konfiansa er minimal, og vi kan i stor grad verifisere at penger og prosjekter kommer bøndene til gode.

I tillegg vil vi i 2023 gjennomføre et forskningsprosjekt, i kraft av en masteroppgave, som undersøker hvilke faktorer i verdikjeden som gjør at bonden får bedre levevilkår.

HVA GÅR PENGENE TIL?

Dette går pengene til når du kjøper en pose (250 gram) kaffe. Konfiansa har kostnader utgjør på 79 kr per pose og dermed et overskudd på 71 kroner. Av disse går 50 kroner til rurale utviklingsprosjekter i Øst-Timor, mens 21 kroner går til å dekke framtidige kostnader i Konfiansa.

Hva inngår i Import av kaffe?

Hvilke kostnader inngår i “Import av kaffe” som utgjør 45 kr per pose? Disse kostnadene dekker alt fra kaffebær blir kjøpt av Raw Material hos kaffebonden til sekkene med grønn kaffe er importert til Trondheim.

Transparens

Et problem i dagens verdikjeder er mangelen på transparens og sporbarhet. Derfor viser vi kostnadene langs hele verdikjeden, og dokumenterer nøyaktig hvordan overskuddet kommer bøndene til gode. Organisasjonens lokale tilstedeværelse gjør at vi i stor grad kan kvalitetssikre gjennomføringen av utviklingsprosjektene.

Vi importerer vår kaffe i samarbeid med Raw Material. Les mer om deres arbeid og få mer innsikt i verdikjeden her.

For en mer detaljert innsikt i transaksjonene som ligger bak fordelingen av kostnadene, ta en kikk under.

Som et nyoppstartet prosjekt vil vår måte å jobbe på endre seg fremover.
Les mer om våre fremtidsplaner under.