Vårt arbeid

Rettferdig kaffe

Konfiansa ønsker å produsere, eksportere og selge kaffe så rettferdig som mulig. Vi har et mål om at minst en tredjedel av hva du betaler for kaffen skal gå tilbake til bonden, den mest marginaliserte aktøren i verdikjeden.

Et prosjekt fra 2022 med fokus på resiliens mot flom og naturkatastrofer.

Fra studentorganisasjon til kaffeprodusent

Konfiansa har bakgrunn i studentorganisasjonen Kria dalan, som i flere år har jobbet med sosiale prosjekter i Øst-Timor. Disse prosjektene har i hovedsak fokusert på rurale utviklingsspørsmål.

Med én fot i Øst-Timor og én i Norge har vi gode forutsetninger for å minske avstanden mellom produsenter i et av verdens fattigste kaffeproduserende land og konsumenter i et av verdens rikeste (og mest kaffedrikkende) land.

I dag er Konfiansa en ideell organisasjon med ansatte i Øst-Timor og frivillige Norge.

Vår visjon

Konfiansa ønsker å gi bønder i Øst-Timor bedre
levevilkår gjennom rettferdig handel.

Intervju med et kooperativ i Sacoco, Ermera 2022.

Lokal forankring og tilstedeværelse

Produksjon og prosjekter skal være forankret i lokalsamfunnet, basert på lokale premisser, og utformet i samarbeidet med lokale interessenter.

Konfiansa er først og fremst basert i Øst-Timor, hvor organisasjonen har tre timoresiske ansatte. Dette gjør at avstanden mellom lokale aktiviteter og Konfiansa er minimal, og vi kan i stor grad verifisere at penger og prosjekter kommer bøndene til gode.

I 2023 ble det også gjennomført et forskningsprosjekt, i kraft av en masteroppgave, som undersøkte hvilke faktorer i verdikjeden som gjør at bonden får bedre levevilkår. Les mer om funnene i vår blogg.

I mars 2024 etablerte vi, i tett samarbeid med bønder i området Maubisse, kooperativet CCALMA – Cooperativa Café Local Maubisse. Gjennom kooperativet skal vi kjøpe kaffebønder for en god pris, eksportere og importere til Norge så direkte som mulig, selge det til norske kunder, for så å sende alt overskuddet tilbake til Øst-Timor og kooperativet. Kooperativet skal være en plattform for Konfiansa å bedre forstå behovet til bøndene, tilpasse produksjonskrav deretter og igangsette sosiale prosjekter som landsbyen har stor nytte av. Les mer om samarbeidet vårt med bøndene i Maubisse i blogginnlegget til høyre.

HVA GÅR PENGENE TIL?

Dette går pengene til når du kjøper en pose (250 gram) kaffe. Konfiansa har kostnader utgjør på 79 kr per pose og dermed et overskudd på 71 kroner. Av disse går 50 kroner til rurale utviklingsprosjekter i Øst-Timor, mens 21 kroner går til å dekke framtidige kostnader i Konfiansa.

Hva inngår i Import av kaffe?

Hvilke kostnader inngår i “Import av kaffe” som utgjør 45 kr per pose? Disse kostnadene dekker alt fra kaffebær blir kjøpt av Raw Material hos kaffebonden til sekkene med grønn kaffe er importert til Trondheim.

Transparens

Et problem i dagens verdikjeder er mangelen på transparens og sporbarhet. Derfor viser vi kostnadene langs hele verdikjeden, og dokumenterer nøyaktig hvordan overskuddet kommer bøndene til gode. Organisasjonens lokale tilstedeværelse gjør at vi i stor grad kan kvalitetssikre gjennomføringen av utviklingsprosjektene.

Inntil vi får kaffe fra vårt eget kooperativ til Norge (som vil skje vinteren 2025), importerer vi kaffe i samarbeid med Raw Material. Les mer om deres arbeid og få mer innsikt i verdikjeden her.

For en mer detaljert innsikt i transaksjonene som ligger bak fordelingen av kostnadene, ta en kikk under.

Som et nyoppstartet prosjekt vil vår måte å jobbe på endre seg fremover.
Les mer om våre fremtidsplaner under.