Kofiansa – nåtid og fremtid

Konfiansa er et nyoppstartet prosjekt, og det er foreløpig stor forskjell på dagens organisasjonsstruktur og hvordan vi ser for oss morgendagens.

Hvor er vi om tre år?

Konfiansa ønsker å etablere direkte relasjoner med bønder, kooperativer og landsbyer, og gjennom rettferdig handel bedre levevilkårene til produsentene. I 2024 har vi innledet et samarbeid med 14 bønder i Maubisse.
Høyere og mer stabil inntekt

I dag får en konvensjonell kaffebonde i Øst-Timor rundt 15 kroner per kilo kaffe. Bøndene som produserer kaffe gjennom vår midlertidige importør, Raw Material, får rundt 30 kroner per kilo kaffe. Vi har et mål om å øke dette mye, og avhengig av kvaliteten på kaffen kunne betale bonden opp mot 100 kroner per kilo.

I tillegg ønsker vi å opprette et fond som kan hjelpe bønder i perioder hvor produksjonen er lav og inntektene lavere enn normalt.

Sosiale prosjekter

Investeringer i lokale fellesgoder er ofte vesentlig for individers levevilkår. I tett samarbeid med landsbyer og kooperativer ønsker vi å utvikle langsiktige sosiale prosjekter.

Gjennom vårt arbeid i studentorganisasjonen Kria dalan har vi lang erfaring med ulike typer prosjekt. Disse prosjektene vil være kunnskapsbaserte, målbare og være bygd på kjernen av vår identitet – kunnskapsutveksling og samarbeid mellom Norge og Øst-Timor.

Utvikling av unge timoresere

Vi ønsker å legge til rette for at unge timoresere får ta del i verdiskapningen i eget land. Dette er viktig for å sikre at tilegnet kunnskap og ferdigheter kommer lokalsamfunnet til gode.

Gjennom arbeidet med Konfiansa skal vi derfor fra norsk side kun legge til rette for at kaffen selges i Norge. Resten skal gjøres fra Øst-Timor av unge timoresere vi har samarbeidet med i mange år.


Konfiansa i dag

I en oppstartsfase samarbeider vi med non-profitt organisasjonen Raw Material. De produserer spesialkaffe i Atsabe, Ermera.


Før vi etablerer et fast samarbeid med en rekke bønder, må vi være sikker på at det er en etterspørsel etter produktet vi selger. Derfor vil vi i en oppstartsfase selge kaffe produsert i Atsabe av Raw Material. Dette er kaffe av høy kvalitet, men også kaffe hvor bøndene tjener mer enn både Fairtrade-bønder og konvensjonelle bønder.

Les mer om Raw Material’s arbeid i Øst-Timor her.


Ameta (t.h.) kommer fra Atsabe i Ermera, og har bygd opp et prosesseringsanlegg hvor lokale kaffebær prosesseres til kaffebønner. I oppstartsfasen vil vi selge kaffe produsert av han og bønder tilknyttet landsbyen.

I 2024 har vi innledet et samarbeid med CCALMA – et kooperativ vi har startet opp i samarbeid med 14 bønder i Maubisse, Ainaru. Les mer om samarbeidet i denne bloggposten.