Cooperativa Café Local Maubisse er offisielt!


14 bønder står bak kooperativet CCALMA. I blå jakke nede til høyre sitter Eka, som leder Konfiansa i Øst-Timor.

I påsken ble kooperativet CCALMA – Cooperativa Café Local Maubisse – endelig etablert, og skal allerede til sommeren produsere kaffe som sendes direkte til Norge! Kooperativet består i utgangspunktet av 14 bønder og en lokal administrator.

Gjennom nettverket i Øst-Timor har vi kommet i kontakt med en gruppe bønder i området rundt Maubisse i regionen Ainaru som svært gjerne ønsker å samarbeide med Konfiansa. De siste fem årene har de solgt ‘vanlig’ kaffe til konvensjonelle aktører, men potensialet for god kaffe i området er høyt.

Maubisse ligger på rundt 1500 høydemeter, og befinner seg på østsiden av Øst-Timors høyeste fjell, Ramelau (3006 m.o.h.).

Bøndene i området produserer i all hovedsak arabica (hibrido de timor), og det er denne varianten kooperativet skal jobbe med. Kaffen fra dette kooperativet vil ankomme Norge vinteren 2025!

Hvorfor har Konfiansa etablert dette kooperativet og hvorfor akkurat disse bøndene i Maubisse?

For det første så var det viktig for oss å samarbeide med bønder som fra før av ikke var del av en verdikjede hvor de hadde tilgang på mye hjelp, ressurser og et tilbud om bedre betaling for god kvalitet. På denne måten gir vi bønder et tilbud de ellers ikke ville hatt. I andre deler av Øst-Timor (og i andre kaffeproduserende land) er det stor konkurranse om bønder som produserer god kaffe. For oss er det viktigste derimot å hjelpe de som i størst grad trenger hjelp.

For det andre så var det viktig å jobbe med bønder som ønsker å utvikle og bedre egen kaffeproduksjon. Et viktig prinsipp vi prøver å tilstrebe er at produksjonen skal skje på bondens premisser. Da er det veldig viktig at utviklingen initieres og styres fra bøndene selv.

For det tredje så mener vi at kooperativer er en god måte å organisere produksjon på. På denne måten har hver bonde én stemme i beslutningsprosesser, og kooperativet kan støtte opp om bønder som sliter med avling o.l. Kooperativer er også en måte å demokratisere lokale maktstrukturer på, som i mange steder i Øst-Timor er svært elite-orientert og hvor mellommenn stikker av med store summer.


Konfiansa og CCALMA

Samarbeidet med kooperativet foregår langs flere plan. Vi kjøper kaffebøndene til en svært god pris: Det første året legger vi opp til å kjøpe kaffe hvor bonden får 4,3$/KG grønn bønne (hvorav ca. 60 cents går til kooperativet). Det er rundt dobbelt så bra som de ellers ville ha fått. Samtidig krever dette litt mer innsats i produksjonen, men forhåpentligvis ikke slik at det går utover andre aktiviteter.

I tillegg vil alt overskuddet Konfiansa har fra kaffen produsert her gå tilbake til lokalsamfunnet. Siden dette ikke er aktuelt før i 2025, er ikke systemet helt spikret, men det er svært trolig at kooperativet vil få en betydelig andel av dette overskuddet. En annen del av overskuddet vil trolig også gå til at Kria dalan kan jobbe med et sosialt prosjekt i lokalområdet.

Konfiansamodellen er utgangspunktet for hvordan vi på en effektiv, direkte og solidarisk måte knytter sammen norske konsumenter og timoresiske kaffebønder på. Gjennom en slik modell tror vi at vi sammen kan bidra til at fattige bønder og deres familier får det bedre.