Vår filosofi

Vi vil være en annerledes kaffeaktør.

Her kan du lese hvordan.

Mål #1

Bedre kaffebønders levevilkår

Levevilkår er vanskelig å både definere og forbedre. Med utgangspunkt i forskning på timoresiske kaffebønder og deres husholdninger, ønsker vi å utvikle følgende områder: 

Utfordring #1

Lav og ustabil inntekt

Intervensjon

Betale et premium på 100 %

Betale en høyere enhetspris i år med lav produksjon

Utfall

Øke netto husholdningsinntekt

Stabil inntekt som muliggjør investeringer i egen gård eller utdanning

Utfordring #2

Høy grad av underernæring

Intervensjon

Finansiere mat tilsatt ekstra næringsinnhold

Utdanne husholdninger om sunn og næringsrik mat.

Utfall

Redusert nivå av kronisk underernæring

Et mer mangfoldig næringsinntak

Utfordring #3

Sårbare for naturkatastrofer

Intervensjon

Etablere et nødfond

Utdanne lokale om ulike tiltak som kan redusere farer ved flom og jordskred. Implementere effektive tiltak. 

Utfall

Tilgang på kapital i etterkant av en katastrofe

Redusert sårbarhet ifb katastrofer

I 2022 gjennomførte Kria dalan et flomprosjekt i Lemorana. Landsbyen var kraftig rammet av flommen i 2021, inkludert et dødsfall og mange familier som mistet alt de eide. Prosjektet hadde som mål å øke lokal kompetanse på prevantive flomtiltak. 


Mål #2

Etabler et bærekraftig, lokalt styrt eksportselskap

Mange verdikjeder innen spesialkaffe er i Øst-Timor drevet av utenlandske krefter. Vi tror det er viktig for fremtiden til Øst-Timor at flere verdikjeder er ledet og styrt av øst-timoresere selv. 

Utfordring #1

Mangel på kunnskap og innsikt i eksport og globale markeder

Intervensjon

Utdanning om globale verdikjeder og forbrukertrender 

Forbedre engelskkunnskaper

Utfall

Etablere relasjoner til importører i konsummarkeder. 

Utfordring #2

Mangel på tilgang til risikokapital

Intervensjon

Konfiansa Norge investerer i Konfiansa Timor-Leste og betaler premium ved kjøp av kaffe. 

Utfall

Konfiansa Timor-Leste kan vokse uten ekstern finansiering

Utfordring #3

Mangel på kunnskap om ‘best-practices’

Intervensjon

Utdanning om ‘cup of excellence’ og sammenhengen mellom kvalitet, cup score og gårdspraksiss. 

Utfall

Konfiansa Timor-Leste kan hjelpe bønder til å produsere kaffe av høy kvalitet. 

Tror du relasjonskaffe bidrar positivt eller negativt [i kaffeindustrien i Øst-Timor]? 

Jeg tror de har bidratt med mye bra. Etter at vi ble selvstendig, sikret de et marked for vår kaffe. Men vi må gi mer makt til bonden og lokale krefter. 

Hva mener du med makt? 

Eierskap. Vi må forberede lokale til å ta over og styre verdikjedene og eksporten […]. Vi bør la lokale styre selskaper og ha deres egen kreativitet. 

Tror du at noen intervensjoner kan virke negativt på lokalt entreprenørskap? 

Man bør tenke over hvorvidt et samfunn kan ta eierskap selv. Jeg tror at det snart er på tide – det er tross alt 20 år siden vi fikk vår selvstendighet. Det er ikke bærekraftig om industrien forblir avhengig av disse strukturene.

Intervju med en timoresisk industriaktør, 2023