Henting i Trondheim

Vi leverer ut kaffe på Dragvoll og Gløshaugen og her er detaljer rundt utleveringa. Send oss gjerne en e-post eller en sms dersom du ikke finner fram eller vil endre hentetidspunkt.

Gløshaugen

Utlevert av:Håkon Noren
Kontakt:noren@konfiansa.no
41365110
Tid:Mandag og onsdag kl 16:15
Sted:Utenfor Rapido, Sentralbygg II (midten av stripa).